Vol 4, No 4 (2013)

This issue is created for 12. International Sport Sciences Congress as special issue. The special issue is including ten best papers of the congress which is volunteerly submited by authors.    

Table of Contents

SPORT MANAGEMENT

SPOR ÖRGÜTLERİNDE KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN BELİRLENMESİ PDF
Omur Sertkaya, Meltem Onay, Rıdvan Ekmekçi
THE APPLICABILITY OF SIX SIGMA MANAGEMENT MODEL AT TURKISH SPORT FEDERATION PDF
ali serdar yücel, Sebahattin Devecioğlu

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ OLUŞTURDUĞU MOTİVASYONEL İKLİMİN HEDEF YÖNELİMLERE VE DERSE İLİŞKİN TUTUMA ETKİSİ PDF
Fehime Haslofça

PSYCHO-SOCIAL AREAS

ELİT SPORCULARDA DURUMSAL GÜDÜLENME VE OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
Atahan Altıntaş, Selen Kelecek, Fatma Hülya Aşçı
KADINLARIN SERBEST ZAMAN DAVRANIŞLARI: ETNİK GRUP PERSPEKTİFİ PDF
feyza meryem kara

MOVEMENT AND TRAINING

FARKLI FREKANSLARDA UYGULANAN AKUT TÜM VÜCUT TİTREŞİMİNİN TEKRARLI SPRİNT PERFORMANSINA ETKİSİ PDF
Atakan Yılmaz
EFFECT OF THE USE OF LOFSTRAND CRUTCHES AND PROSTHESES ON SOME GAIT PARAMETERS IN AMPUTEE FOOTBALL PLAYERS PDF
Nusret Ramazanoğlu, Yaşar Tatar, A. Filiz Çamlıgüney, Selda Uzun, H. Birol Çotuk
BASKETBOLDA ESKİ VE YENİ ÜÇ SAYI ATIŞ ÇİZGİLERİNDEN KULLANILAN BAŞARILI ATIŞLARIN KİNEMATİK ANALİZİ PDF
Eylem Çelik, Ahmet Alptekin, Özlem Kılıç
NORMOBARİK HİPOKSİ ANTRENMANLARININ ELEKTRİK UYARISI İLE İNDÜKLENEN RATLARIN İSKELET KAS YORGUNLUĞUNA ETKİSİ PDF
Rıdvan Çolak, Haydar Ali Erken, Osman Genç
UEFA FUTSAL EURO 2012: TÜRKİYE FUTSAL MİLLİ TAKIMININ GRUP MAÇLARI TEKNİK VE TAKTİK ANALİZİ PDF
Sümer Alvurdu


ISSN: 1309-0356