Vol 4, No 2 (2013)

Table of Contents

SPORT MANAGEMENT

Rekreasyonel Egzersize Güdüleme Ölçeği’nin (REMM) Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Antalya Örneği PDF
Faik Ardahan
Takım Sporlarında Görev Yapan Sporcuların Antrenörleri İle İlgili Karizmatik Liderlik Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Basketbol Branşı Örneği PDF
Veli Onur Çelik
A SERIOUS VIEW OF LEISURE: SERIOUS LEISURE THEORY IN LEISURE RESEARCHES PDF
Muge Akyildiz

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

THE ANALYSIS OF THE BURNOUT LEVEL OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN ANKARA PDF
Mehmet Tuna, Zafer Çimen
Physical self worth, athletic engagement and goal orientations in Greek female athletes PDF
Evdoxia Kosmidou
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ PDF
Dilek Yalız
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM STİLLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ İLE STİLLERE İLİŞKİN DEĞER ALGILARININ İNCELENMESİ PDF
Leyla Saraç, Eda Muştu

PSYCHO-SOCIAL AREAS

FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE, TAKIM BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PDF
Pınar Güzel, Zeynep Gökçe Onağ, Selhan Özbey
The Effects of Fitness Testing on Social Physique Anxiety and Physical Self-Perceptions. PDF
Joseph E. Prusak III, James Robert Whitehead, Ronald H. Brinkert, Robert C Eklund


ISSN: 1309-0356