ÖĞRENCİLERİN ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ: ANADOLU ÜNIVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA

Dilek Yalız Solmaz
1.973

Abstract


Bu araştırmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre üst bilişsel okuma stratejilerini incelemektir. Araştırma grubunu, Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören toplam 416 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin üstbiliş okuma stratejilerini ve analitik stratejileri sık sık; pragmatik stratejileri ise bazen kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin, üstbiliş okuma stratejilerini kullanma düzeyleri cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre farklılaşmamakta, ancak bölümlerine göre farklılaşmaktadır. Öğrencilerin, analitik okuma stratejileri cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre farklılaşmamakta, buna karşın bölümlerine göre ise farklılaşmaktadır. Öğrencilerin, pragmatik okuma stratejileri cinsiyetlerine göre farklılaşmamakta, ancak bölümlerine ve sınıf düzeylerine göre ise farklılaşmaktadır. Sonuç olarak, bu araştırma, bir üniversitede öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmanın Türkiye genelindeki diğer üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin de dahil edilerek karşılaştırma çalışmalarının yapılmasının alan yazına önemli katkılar getireceği düşünülmektedir. Ayrıca, nicel çalışmalarla birlikte nitel çalışmalar da desenlenmelidir.

Keywords


Üstbiliş, Üst Bilişsel Okuma Stratejileri, Analitik ve Pragmatik Okuma Stratejileri