Leisure sports’ markets

Ágnes Szabó
2.355 911

Abstract


Sports are playing an increasingly important role in both society and the economy. Yet when it comes to the study of sports economics, most literature focuses on professional athletics; the topic of leisure sports receives scant attention on either a theoretical or practical level. My goal is to deal with leisure sports, with leisure sports’ markets. I would like to introduce the Hungarian leisure sports’ markets in details. After literature review, this article will review the results of 31 qualitative in-depth interviews. When selecting my interviewees, I employed the criterion, opportunistic and snowball methods. I interviewed three representatives from the state, 10 people from civil society, 12 from the corporate sphere, and six university experts in Hungary who specialize in sports business or sport sociology. In the one and a half hour long in depth interviews I tried to find answer to my research question: “What kinds of markets for leisure sports exist and what are their characteristics in Hungary?” In theory, there are five distinct markets for leisure sports. In Hungary, there are only four, because the merchandising market does not exist. Of course, every market has room for further development. My interviewees mostly talked about the consumer and sponsorship markets; I analyzed 164 paragraphs on the consumer market and 195 paragraphs on the sponsorship market with Nvivo qualitative software, 105 paragraphs regarding market of sport professionals, 56 in sports equipment and sports wear market and only 3 paragraphs in merchandising market. I will introduce the results in details.

Keywords


leisure sports, leisure sports' market, consumer

Full Text:

PDF

References


Ács, P. (2010). A hazai sportpiac szponzorattitűd vizsgálata, avagy a keresleti oldal működésének sajátosságai. International Conference on Tourism and Sports Management, May, Debrecen

András, K. (2003). Üzleti elemek a sportban, a labdarşgás példáján. Doktori (PhD) értekezés, Budapest: BKÁE

András, K. (2004). A hivatásos labdarşgás piacai. Vezetéstudomány Különszám. 40-57.

Bennett, R. (1999). Corporate philanthropy in France, Germany and the UK- International corporations of commercial orientation towards company giving in European nations. International Marketing Review, 15(6), 458-475.

Berkes, P. (2008): Marketingorientációs tényezők a honi professzionális labdarşgás szponzorációs piacának tükrében. Doktori (PhD) értekezés, Budapest: Semmelweis Egyetem Nevelés és Sporttudományi Doktori Iskola

Chikán, A. (2008). Vállalatgazdaságtan. Budapest: AULA Kiadó

Előzetes adatok. A sportolási szokások Magyarországon 2003-ban c. vizsgálatból. Szonda Ipsos

Eurobarometer 2009, 2010

Fazekas, I. – Nagy, A. (2000). Szponzorálás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó

Földesiné, dr. Sz. Gy. (2008). Sportfogyasztés, mint akulturális fogyasztád válfaja. In. Földesiné, dr. Sz. Gy. – Gál, A. – Dóczi, T. (szerk) Társadalmi riport a sportról ÖTM-MSTT, 41-89. 2008. Budapest,

Földesiné, dr. Sz. Gy. (2009). Szabadidősport – életmód – sportpolitika. Hazai és nemzetközi tendenciák. In.: Salga, P. (szerk. 2009). Útban a sportoló nemzet felé. Elvek és a magyar szabadidősportban. Budapest: Nemzeti Szabadidősport Szövetség tények

Gergely, I. (2009). Merchandising „á la vízilabda”,

http://www.felsofokon.hu/olimpikon

blog/2012/01/30/merchandising-a-la-vizilabda

Glaser, B.G. – Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New Jersey: Transaction Publishers

Gratton, C. – Taylor P. (1985). Sport and recreation: An Economic Analysis. London: E and FN Spon

Gratton, C. – Taylor, P. (2000). Economics of sport and recreation. London: E and FN Spon

Hoffmann, I. (2000). Sportmarketing. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó

Hoffmann, I. (2007). Sport, marketing, szponzorálás. Budapest: Akadémiai Kiadó

Ifjşság 2000, 2004, 2008

Irwin, R.L. – Assimakopoulos, M.K. (1992). An approach to the evalutaion and selection of sport sponsorship proposal. Sport Marketing Quarterly, 1(2), 43-51.

Kassay, L (1998): A szponzorok és a reklámozók kiszolgálása. Marketing&Menedzsment, 1998/3, 25- 27.

Kassay, L (2003). Kevesebb a szponzorpénz. Világgazdaság, 2003.12.4.

Király, I. (2010): A szabadidősport szerepe az angol nemzeti sportstratégiában. Diplomadolgozat. Budapest: SE-BCE Sportmenedzser MSc

KSH, Az átmenet évei, az átmenet tényei, Budapest: KSH 2006

Meenaghan, T. (1983). Commercial Sponsorship. European Journal of Marketing, 17(7), 5-73.

Meenaghan, T. (1984). Commercial Sponsorship. Bradford: University Press

Neulinger, Á. (2007). Folyamatos megerősítést igénylő tanult fogyasztás – A társas környezet és a sportfogyasztás viszonya. Ph.D.-értekezés, Budapest: BKÁE

Paár, D. (2012a). Sportkiadások háztartástípusonkénti eltérései Magyarországon. IX. Országos Sporttudományi Kongresszus konferencia-kiadványa, Budapest: MSTT

Paár, D. (2012b). Kié a sport luxusa? Sportkutatók éjszakája, MSTT, Budapest, 2012. September

Parks, B. J. – Quarterman, J. – Thibault, L. (2007). Contemporary Sport Management. USA: Human Kinetics

Polányi, G. (1998). A sportolás és a testmozgás társadalmi összefüggései. In.: Társadalmi tény- kép (szerk.: Szívós Péter – Tóth István György). Budapest: TÁRKI

Pope, N. K. (1998). Overwiev of current sponsorship thought. The Cyber. Journal of Sport Marketing.2(1):

http://pandora.nla.gov.au/npharch/O1998Mar12//http://www.cad.gu.e du.au/chsm/pope21.htm

Pósfai, G. (2012). A Decathlon a magyar sportszerkereskedelmi piacon. TF előadás a Szabadidősport üzleti elemei kurzuson, Budapest, 2012. February

Sandler, D. M. – Shani, D. (1993). Sponsorship and the Olympic Games: the consumer perspective. Sport Marketing Quarterly, 2(3), 38-43

Shank, M. D. (2002). Sportmarketing, Prentice Hall

Stocker, M. (2012). Tudás-intenzív vállalatok értékteremtése – A hivatásos magyar sportvállalatok esete. Doktori (PhD) értekezés (műhelyvitára bocsátott változata), BCE, Budapest

Torkildsen, G. (2005). Leisure and Recreation Management. New York: Routledge

Tuyckom, C. V. (2011). Macro-environmental factors associated with leisure-time physical activity: A cross-national analysis of EU countries. Scandinavian Journal of Public 419–426. Health, 39:

Vályogos, Gy. – Misovicz, T. (1994). Sportszponzorálás Magyarországon. BKÁE, Kutatási beszámoló.