THE APPLICABILITY OF SIX SIGMA MANAGEMENT MODEL AT TURKISH SPORT FEDERATION

ali serdar yücel, Sebahattin Devecioğlu
1.449 828

Abstract


Günümüzde özel şirketlerde başarıyı sağlamak ve kalıcı olmak için gerekli olan müşteri memnuniyeti, kârlılık ve kalite anlayışı spor hizmetleri açısından da önem kazanmıştır. Bu çalışma, müşteri odaklı kalitenin sağlanmasında pek çok lider kuruluşta uygulanmış ve başarılı olmuş Altı Sigma yönetim modelinin Türkiye’de spor hizmeti sunan spor federasyonlarında uygulanabilirliğinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Araştırmada “betimsel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni spor federasyonları olup, Örneklemi ise Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren spor federasyonlarıdır. Araştırmada Türk spor federasyonlarında fahri ve kadrolu

görev yapan (federasyon başkanı, federasyon asbaşkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel sekreter, şef ve uzman) 974 yönetici arasından tesadüfî yöntemle seçilmiş 298 yöneticinin görüşlerine yönelik anket uygulanmıştır. Araştırmada, Altı sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğine ilişkin yönetici görüşlerinin olumlu yönde olduğu, spor federasyonlarının çoğunda herhangi bir kalite yönetim modelinin uygulanmadığı, kalite eğitimlerine yer verilmediği, kalite bölümü ve bu bölümde istihdam edilmiş bir personel olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; üst yönetimin liderliği, desteği olmadan “Altı Sigma” uygulamalarında başarılı olunamayacağı gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda ve araştırma sonuçları esas alındığında Altı Sigma yönetim modelinin spor federasyonlarında, yönetim, organizasyon, hizmet, üretim, insan kaynakları alanlarında uygulanabilir olduğu mümkün görünmekte ve en kısa sürede uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Keywords


Spor, federasyon, altı sigma, spor hizmeti, kalite

Full Text:

PDF