NORMOBARİK HİPOKSİ ANTRENMANLARININ ELEKTRİK UYARISI İLE İNDÜKLENEN RATLARIN İSKELET KAS YORGUNLUĞUNA ETKİSİ

Rıdvan Çolak, Haydar Ali Erken, Osman Genç
2.870 595

Abstract


Sıçan iskelet kasında elektriksel uyarı ile oluşturulan zirve kas kuvveti ve yorgunluğu üzerinde, normobarik hipoksi (yükselti) antrenmanlarının etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada toplam 22 adet erkek Sprague Dawley sıçan rastgele 4 gruba ayrıldı: Kontrol (LL, n=5), düşük yükseltide (normoksi) yaşa ve antrenman (LLTL, n=6), hipokside yaşa ve hipokside antrenman (LHTH, n=5), hipokside yaşa- düşük yükseltide antrenman (LHTL, n=6). LHTH grubu hipokside 4 hafta sürekli kalırken, LHTL grubu 4 hafta boyunca 12 saat hipokside 12 saat normokside kaldı. Hipoksi O2 seviyesinin % 15 ‘e düşürülmesi ile sağlandı (8850 SUMMIT, Altitudetech, Canada). Antrenman protokolü maksimal egzersiz testi sonucunda, maksimal egzersiz kapasitesinin %60-70’e denk gelen şiddete uygulandı. Egzersiz testi basamaklı egzersiz testi olup, LHTH grubu için 0.3 km/s diğer gruplar için 0.6 km/s başlangıç hızında ve her 3 dk da 0.3 km/s hız artışı sağlanarak % 0 eğimde sıçanın koşu bandında (MAY-TME 9805, Commat, Ankara,Türkiye) koşu konumunu koruyamadığı noktaya kadar devam ettirilmiştir. Maksimal egzersiz kapasitesinin % değeri egzersiz şiddetinin tespitinde kullanılarak her sıçan günde 2035 dk, haftada 4 gün ve 4 hafta boyunca egzersize tabi tutulmuştur. Antrenman periyodu bitiminin 2. günü düşük yükseltide maksimal egzersiz testi tekrarlandı. Egzersiz testi sonrası siyatik sinire verilen elektriksel uyarı (0.2-60 Hz, 6V, 2 ms) ile gastrokinemius kasında tetanik kontraksiyon oluşturularak zirve kuvvet ve yorgunluk verileri elde edildi. Çalışmada elde edilen veriler Kruskal-Wallis ve Man Whitney U testi kullanılarak, 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Elde edilen zirve kuvvet değerleri açısından, LLTL ve LHTL grupları LL grubuna göre daha yüksek zirve kuvvet değerine sahip iken (p=0,004; p=0,0017) LLTL grubu LHTH grubu arasında fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,017). Buna karşın kassal yorgunluk değerleri arasında meydana gelen fark istatistiksel olarak anlamlı bir değere ulaşamamıştır. Bu sonuçlar LHTH grubunun diğer gruplara göre daha dezavantajlı olduğunu göstermektedir.


Keywords


Hipoksi, antrenman, zirve kuvvet, kassal yorgunluk

Full Text:

PDF

References


Bailey, DM ve Davies B. (1997). Physiological implications of altitude training for endurance performance at sea level: A review, Br J Sports Med, 31 183–190.

Erken, H.A., Çolak, R., Erken, G., Genç, O. (2010). Normobarik hipokside egzersiz ve dokosaheksaenoik asitin sıçan soleus kasında total protein ve protein oksidasyonu üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi-Özet Kitapçığı, P6, S:78.

Fitts, R.H. (1994). Cellular mechanisms of muscle fatique. Physiological Reviews, 74, 49-94.

Goret, L., Reboul, C., Tanguy, S., Dauzat, M., Obert, P. (2005). Training does not affect the alteration in pulmonary artery vasoreactivity in pulmonary hypertensive rats. European Journal of Pharmacology. 527, 121-128.

Lambertucci, R.H., Levada-Pires, A.C.0., Rossoni, L.V., Curi, R., Pithon-Curi, T.C. (2007). Effects of aerobic exercise training on antioxidant enzyme activities and mRNA levels in soleus muscle from young and aged rats. Mechanisms of Ageing and Development. 128(3), 267-275.

Levine, B.D., Stray-Gundersen, J. (1997). "Living high-training low": effect of moderate-altitude acclimatization with low-altitude training on performance. Journal of Applied Physiology. 83(1), 102-112.

Lopes-Martins, R.A., Marcos, R.L., Leonardo, P.S., Prianti, A.C. Jr., Muscará, M.N., Aimbire, F., Frigo, L., Iversen, V.V., Bjordal, J.M. (2006). Effect of low-level laser (Ga-Al-As 655 nm) on skeletal muscle fatigue induced by electrical stimulation in rats. Journal of Applied Physiology. 101(1), 283-288.

Miyazaki, S., Sakai, A. (2000). The effect of “living high-training low” on physical performance in rats. International Journal of Biometeorology. 44, 24-30.

Mujika, I., Padilla, S. (1997). Creatine supplementation as an ergogenic acid for sports performance in highly trained athletes: a critical review. International Journal of Sports Medicine. 18, 491- 496.

Powers, S.K., Howley, E.T. (2007). Exercise Physiology: Section III: Physiology of Performance. (6th Ed.). McGraw-Hill.

Richalet, J.P., Gore, C.J. (2008). Live and/or sleep high:train low, using normobaric hypoxia. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 18(Suppl 1), 29-37.

Rusko, H.R. (1996). New aspects of altitude training. The American Journal of Sports Medicine. 24(6 Suppl), S48-S52.

Santos, R.S., Pacheco, M.T.T., Lopes-Martins, R.A.B., Villaverde, A.B., Giana, H.E., Baptista, F., Zangaro, R.A. (2002). Study of the effect of oral administration of L-arginine on muscular performance in healthy volunteers: An isokinetic study. Isokinetics and Exercise Science. 10(3), 153-158.

Schena, F., Guerrini,F., Tregnaghi, P., Kayser, B. (1992). Branched-chain amino acid supplementation during trekking at high altitude. The effects on loss of body mass, body composition, and muscle power. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 65(5), 394-398.

Stray-Gundersen, J., Chapman, R.F., Levine, B.D. (2001). "Living high-training low" altitude training improves sea level performance in male and female elite runners. Journal of Applied Physiology. 91(3): 1113-1120.

Thompson, D., Williams, C., Kingsley, M., Nicholas, C.W., Lakomy, H.K., McArdle, F., Jackson, M.J. (2001). Muscle soreness and damage parameters after prolonged intermittent shuttle- running following acute vitamin C supplementation. International Journal of Sports Medicine. 22, 68-75.

Westerterp, K.R., Meijer, E.P., Rubbens, M., Robach, P., Richalet, J.P. (2000). Operation Everest III: energy and water balance. Pflugers Archiv. 439(4): 483-488.