BASKETBOLDA ESKİ VE YENİ ÜÇ SAYI ATIŞ ÇİZGİLERİNDEN KULLANILAN BAŞARILI ATIŞLARIN KİNEMATİK ANALİZİ

Eylem Çelik, Ahmet Alptekin, Özlem Kılıç
4.025 1.250

Abstract


Bu çalışmanın amacı; erkekler basketbol bölgesel ve ikinci ligde oynamış ve oynamakta olan basketbolcuların eski (6,25 m) ve yeni (6,75 m) üç sayı atış çizgilerinden kullandıkları başarılı üç sayı atışlarının kinematik analizlerinin yapılmasıdır. Bu amaçla çalışmaya 7 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çekim esnasında 100 Hz çekim hızında ve birbirine senkronize çalışan dört adet kamera kullanılmıştır. Kameralardan elde edilen görüntüler direkt bilgisayara aktarılarak üç boyutlu görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen görüntüler SİMİ Motion 7,5 (Germany) programı kullanılarak kinematik analizler yapılmıştır. Deneklerin üç sayı atış tekniklerinde; ayak bileği, diz, kalça, şut kolu, omuz açısı ile topun elden çıkış hızı, çıkış açısı, çıkış yüksekliği ve kütle merkezinin hızı parametreleri incelenmiştir. Verilerin istatistiksel olarak analizleri 0,05 anlamlılık düzeyinde wilcoxon ve korelasyon analizi ile ve kinematik analizleri ile yorumlanmıştır. Elde edilen bulgularda topun elden çıkış hızı ve çıkış açısı ile topun elden çıkış hızı ve çıkış yüksekliği değerleri arasında anla mlı bir ilişki her iki durumda da bulunmamıştır (p>0,05). Atış anında kütle merkezinin hızı ve topun elden çıkış hızı değerleri arasında da eski üç sayı çizgisinden yapılan atışta anlamlı bir fark bulunurken (p<0,05) yeni üç sayı çizgisinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Deneklerin diz, şut kolu, omuz, kalça ve ayak bileği hareketleri her iki durum için de benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak; eski ve yeni üç sayı çizgisinden yapılan atışlarda sporcuların benzer davranışlar gösterdiği ve bunun da basketbol şut tekniğinin gerekliliği olduğu söylenebilir.


Keywords


Kinematik analiz, basketbol, şut

Full Text:

PDF

References


Dominc, D. (2001). Analysis of Football Players’ Movement with Kinematic Analysis, Master’s Thesis, Ljubljana, Faculty of Sport.

Erculj, F., Dezman, B., Vuckovic, G., Pers, J., Perse, M., Kristan, M. (2008). An Analysis of Basketball Players’ Movements in The Slovenian Basketball League Play-Offs Using The Sagit Tracking System, Physical Education and Sport, Vol.6, No.1, pp. 75-84.

Ferreira, A., Fernandes, O. And Abrantes, J. (1996). Kinematic Analysisi of Basketball Shooting. Preliminary Results, 14th http://W4.Ub.Uni-Konstonz.De/Cpa/Article/View/2769/261 adresinden 4/4/2010 tarihinde ulaşılmıştır

International Symposium an Biomechanics in Sports

Hay, G.J. (1994). The Biomechanics of Sports Techniques, 4 th

Edition, Englewood Cliffs , Prentice- Hall, Usa.

Hudson, J. (1985). Prediction of Basketball Using Biomechanical Variables; Research Quarterly For Exercise and Sport, 56 (2); 115-121.

Mahoric, T. (1994). External and Internal Load Imposed on Guards During a Basketball Match, Bachelor’s Thesis, Ljubljana, Faculty of Sport.

Mıller S., Bartlett, R. (1996). The Relationship Between Basketball Shooting Kinematics, Distance and Playing Position, Journal of Sports Sciences, 14, 243-253.

Rojast, F.J., Cepero, M., Ona, A., Gutierrez, M. (2000). Kinematic Adjustments In The Basketball Jump Shot Against an Opponent, Ergonomics, Vol. 43,No.10, 1651-1660

Satern, M., Messier, S., Keller-Mcnulty, S. (1989). The Effect of Ball Size and Basket Height on Mechanics of Free Throw, J. Movement Studies, 16. 123-137.

Sevim, Y. (1981). Okullar ve Kulüpler için Basketbol, Aydınlar Matbaası, Ankara.

Tan, A., Miller, G. (1981). Kinematics of The Free Throw in Basketball. American Journal of Physics, 49(6): 542-544.

Tsai ,C., Ho, W., Lii, Y., Huang, C. (2006). The Kinematic Analysis of Basketball Three Point Shoot After High Intensity Program, XIV. Isbs Symposium (15 Saturday,July). Salzburg, Australlia.

Walters, M., Hudson J., Bird, M. (1990). Kinematic Adjustments in Basketball Shooting at Three Distances (Eds: M. Nosek, D. Sojka, W.E. Morrison, and P. Susanka), Biomechanics in Sports VIII, Prague, pp 219-223.