CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT: THE CASE OF FENERBAHÇE SPORT CLUB

Ridvan Ekmekci
2.663 1.051

Abstract


The aim of this study was to emphasize the importance of corporate social responsibility in the field of sports and to determine carried out activities. For this purpose, the clubs who is competing in Turkey leagues was reviewed as preliminary research and it was identified that Fenerbahçe Sports Club is a great social responsibility projects and the institutional structure than other clubs. For this reason, Fenerbahçe sport clubs was investigated in corporate social responsibility practices. Interview technique was used as a method of qualitative research techniques. Data were obtained with semi-structured interview form. The form was applied to club Vice-president and the person who is responsible from the associations. We obtained scope of the club's social responsibility projects, the benefits of society and the institution, the economic dimension of the employees point of view, the planning process. The findings showed that; the social responsibility activities especially through associations which are for fulfilling the objectives of clubs are able to achieve the needed regions, the realization of the activities according to the needs and thus help to increase the contribution to society activities. In addition, to protection and enhancement images of clubs and to increase the moral and economic power by raising the number of club also determined as the contribution. Social responsibility activities budget for the nine-year period is determined approximately 8 million Turkish Lira.


Keywords


Fenerbahçe, Corporate social responsibility, Sport clubs

Full Text:

PDF

References


Babiak, M. K. ve Wolfe, R (2009). Determinants of Corporate Social Responsibility in Professional Sport: Internal and External Factors, Journal of Sport Management, 23, 717-742

Breitbarth, T. ve Harris, P. (2008). The Role of Corporate Social Responsibility in the Football Business: Towards the Development of a Conceptual Model, European Sport Management Quarterly, Vol. 8, No. 2, 179-206

Çabuk, D. (2009). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin Tutumları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya

Çerik, Ş. ve Özarslan, E. (2008). Çalışanların Sosyal Sorumluluk Boyutlarına İlişkin Algılamaları: İlaç Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 587-604

Ersöz, H. Y. (2007). Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek Ve Sivil Toplum Kuruluşları, İTO Yayınları, İstanbul 5.Godfrey, C.P. (2009). Corporate Social Responsibility in Sport: An Overwiev and Key Issues, Journal of Sport Management, 23, 698- 716

Hamil, S. ve Morrow, S. (2011). Corporate Social Responsibility in the Scottish Premier League: Context and Motivation, European Sport Management Quarterly, Vol. 11, No. 2, 143-170

Hamil, S., Walters, G. ve Watson, L. (2010). The Model of Govarnance at FC

Barcelona: Balancing Member Democracy, Commercial Strategy, Corporate Social Responsibility and Sporting Performance, Soccer&Society, , Vol.11, No.4

Kağnıcıoğlu, D. (2007). Endüstriyel İlişkileri Boyutuyla Sosyla Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Yayınları

Kelgökmen İlic, D. (2010). İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10 (1), 301-318

Öcal, A. T. (2007). İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu Ahlaki Bir Değerlendirme, Beta Yayınları, İstanbul 11.Sheith, H. ve Babiak, M. K. (2010). Beyond The Game: Perceptions and Practices of Corporate Social Responsibility in the Professional Sport Industry, Journal of Business Ethics, sayı 91, , 433-450

Smith, C.T. A. ve Westerbeek M. H. (2007). port as a Vehicle for Deploying Corporate Social Responsibility, JCC 25, 1-12

Snyder, D. (2012). Interview Patrick Gasser Senior Manager, Football and Social Responsibility, UEFA, International Journal of Sports Marketing&Sponsorship, April, 165-168

Solmaz, B. İşletmelerin Değişen Konumuyla Değişen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Turcell’in Desteklediği “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” Projesinin Genel Bir Değerlendirilmesi, Selçuk İletişim Dergisi, 2005

Tatari, B. (2003). Şirketlerin Toplumla İlişkisinde Yükselen Değer: Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İzmir Ticaret Odası, 1-11

Walker, M. ve Kent, A. (2009). Do Fans Care? Assessing the Influence of Corporate Social Responsibility on Consumer Attitudes in the Sport Industry, Journal of Sport Management, , 23, 743-769