TÜRKİYE ADRESLİ SPOR ALANINDAKİ BİLİMSEL YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Pelin Deniz Tekneci
2.322 681

Abstract


Bu çalışmada, bibliyometrik veriler kullanılarak spor alanında, Türk araştırmacılar tarafından hazırlanan ve Web Of Science (WoS)’da endekslenen makale ve konferans bildirileri, dünya genelindeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmaktadır. Çalışma kapsamında 2000-2010 dönem aralığında spor alanında yazılmış yayınlara ilişkin veriler kullanılarak Türkiye adresli yayınlar, hem nitelik hem de nicelik açısından dünya geneliyle ve bu alanda söz sahibi olan bazı ülkelerle kıyaslanmıştır. Yapılan değerlendirmeler, Türkiye’de spor alanında hazırlanan ve WoS’da endekslenen yayın sayısının yıllar itibarıyla arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, alınan atıf sayısı, atıf almayan yayın yüzdesi ve uluslar arası işbirliğiyle hazırlanan yayın oranı gibi yayın kalitesini gösteren değişkenler baz alındığında Türkiye adresli çalışmaların dünya ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler dikkate alındığında, Türk araştırmacıların hazırladıkları yayınların kalitesini, etkisini ve görünürlüğünü arttırmaları ve uluslar arası işbirliği açısından kendilerini geliştirmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.


Keywords


Bibliyometrik analiz, Spor bilimleri, Araştırma performansı

Full Text:

PDF

References


Balcı M. (2011). Yüksek sayıda makalelerin sırrı. 12.06.2001, http://www.tuba.gov.tr/images/stories/userfiles/file/files_tr/haberler/haberdata/MetinBalci.pdf

Borrego, A., Barrios, M., Villarroya, A., & Olle, C. (2008). Scientific output and impact of postdoctoral scientists: a gender perspective. Scientometrics, 83, 93–101. DOI 10.1007/s11192-009- 0025-y

Dundar, H., & Lewis, D.R. (1998). Determinants of research productivity in higher education, Research in Higher Education, 39(6),607-631.

Edgar F, Geare A. (2010). Characteristics of High- and Low-performing University Departments as Assessed by the New Zealand Performance Based Research Funding (PBRF) Exercise. Australian Accounting Review, 52 (20), 55-63.

Frame JD. (1977). Mainstream research in Latin America and Caribbean. Interciencia, 2,143– 148.

Garfield E. (2003). The meaning of the Impact Factor, International Journal of Clinical and Health Psychology, 3, 363–369.

Goodall AH. (2009). Highly cited leaders and the performance of research universities. Research Policy, 38, 1079–1092.

Guan J, Gao X. (2008). Comparison and evaluation of Chinese research performance in the field of bioinformatics., Scientometrics, 75(2), 357–379.

Johnes, J., & Yu, L. (2008). Measuring the research performance of Chinese higher education institutions using data envelopment analysis. China Economic Review, 19(4). 679-696.

Kao, C., Pao, H. (2009). An evaluation of research performance in management of 168 Taiwan universities. Scientometrics, 78(2), 261–277.

Kaur H, Gupta BM. (2010). Mapping of dental science research in India: a scientometric analysis of India’s research output, 1999–2008. Scientometrics, 85, 361–376

King, D. A. (2004). The scientific impact of nations. Nature, 430 (6997), 311–316. OECD (2002). Frascati Manual.

Sixth edition, 21 Şubat 2012’de indirildi

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Frascati.pdf

Schubert A, Braun T. (1986). Relative indicators and relational charts for comparative assessment of publication output and citation impact. Scientometrics, 9, 281–291.

Shin JC. (2009). Classifying higher education institutions in Korea: a performance-based approach. Higher Education, 57, 247–266.

Thomson Reuters (tarihsiz). The Definitive Resource For Global Research Web Of Science Access Powerful Cited Reference Searching And Multidisciplinary Content.

21 Şubat 2013’de indirildi.

http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/Web_of_Science_factsheet.pdf

TUBITAK (tarihsiz). Bilimsel Yayın Sayısı Bakamından Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri. 27 Mart 2013’de erişildi. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bty70.pdf

ULAKBİM (tarihsiz). 2012 UBYT Dergi Listesi. 21 Şubat 2013’te erişildi. http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergilist.php?onceki=1

Van Raan AFJ. (2006). Performance-Related Differences of Bibliometric Statistical Properties of Research Groups: Cumulative Advantages and Hierarchically Layered Networks. Journal Of The American Society For Informatıon Science And Technology, 57(14), 1919–1935.