INVESTIGATE THE EFFECTS OF IMAGERY PRACTICE TO SKILLS DEVELOPMENT FOR 9 - 13 YEARS SWIMMING ATHLETES

Gürkan Elçi, Bülent Ağbuğa, Utku Işık, Emin Öztop
2.017 1.023

AbstractKeywords


Imagery Practice, Children and Sport, Motor Development

Full Text:

PDF

References


Alpar, R. (2010). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik – Güvenirlik, Detay Yayıncılık, Ankara, syf: 373.

Anshell, M.H. (2009). Sport Psychology, Chapter 2, Characteristics of Successful Athletes.

Callow, N., Hardy, L. (2001). Types of İmagery Associated With Sport Confidence in Netball Players of Varying Skill Levels. Journal of Applied Sport Psychology, 13, 1-17.

Etnier, J.L, Landers, D.M. (1996). The Influence of Procedural Variables on the Efficacy of Mental Practice. The Sport Psychologist, 10, 48-57.

Feltz, D.L, Landers, D.M. (1983). The effect of mental practice on motor skill learning and performance: A meta analysis. Journal of sport psychology 2;211- 220.

Hale, B.D. (1998). Imagery Training: A Guide for Sports Coaches and Performers. Leeds, UK: National Coaching Foundation.

Hall, C.R.; Mack, D.; Paivio, A.; Hausenblas, H. (1998). Imagery use by athletes: Development of the sport imagery questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 29,; 73- 89.

Hall, C.R. (2001). Imagery in sport and exercise. In: Handbook of Research on Sport Psychology: (2nd Ed.). R.N. Singer, HA. Hausenblas (Eds.) New York: John Willy& Sons; 538.

Hardy, L., Jones, G., Gould, D. (1996). Understanding Psychological Preparation for Sport: Theory and Practice of Elite Performance. New York, Wiley.

Holmes, P.S., Collins, D.J. (2001). The PETTLEP Approach to Motor Imagery: A Functional Equivalence Model for Sport Psychologist. Journal of Applied Sport Psychology, 13, 60-83.

İkizler, C., Karagözoğlu, C. (1997). Sporda Başarının Psikolojisi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 3. baskı, 119.

Kagan, M. (2000). Estetik ve Sanat Dersleri, Çev. Aziz. Çalışlar, s 220 Aktaran: Küçüköner M. (2002). İmge ve Bellek İlişkisine Bir Bakış, Sanat Dergisi, 79.

Kızıldağ, E. (2007). Farklı Spor Branşındaki Sporcuların İmgeleme Biçimleri Yüksek Lisans Tezi, Mersin.

Kolayiş, H. (2002). Futbolcularda Zihinsel Hayal Etme Antrenmanının Kaygı Üzerine Etkisi, Yüksek lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Dört Haftalık İmgeleme Çalışması: 1. Hafta : 19.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğine başlangıç evresi, (10 dk.) 20.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniği detaylarını canlandırma, hayal ettikleri iyi, güzel ortamda, (10 dk.) 21.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniği detaylarını canlandırma, hayal ettikleri kötü, olumsuz ortamda, (10 dk.) 22.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniği detaylarını canlandırma, kendilerinin hayal ettikleri bir ortamda, (10 dk.) Genel Amaç:

- Sporcuların gevşemelerini ve imgelerini kontrol etmeyi sağlamak. - İmgeledikleri

ortamın renklerini görmeyi, kontrol etmeyi ve

değiştirebilmeyi sağlamak, 2. Hafta 25.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, baskı altında (10 dk.) 26.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, iyi, güzel bir

ortam baskı altında (10 dk.) 27.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, kötü,

olumsuz bir ortam baskı altında (10 dk.) 28.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, kendilerinin

hayal ettikleri bir ortam, baskı altında (10 dk.) 29.01.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, serbest

dönüş çalışması (10 dk.) Genel Amaç:

- Sporcunun imgeyi kontrol edebilmesi ve aklın imgeye katılımını sağlama,

- İmgeleme ile dokunma, tat alma ve koklamayı yaşama, 3. Hafta 01.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğine detaylarını canlandırma, serbest dönüş çalışması (10 dk.) 02.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniği detaylarını canlandırma, hayal ettikleri iyi, güzel ortamda, (10 dk.) 03.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniği detaylarını canlandırma, hayal ettikleri kötü, olumsuz ortamda, (10 dk.) 04.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniği detaylarını canlandırma, kendilerinin hayal ettikleri bir ortamda, (10 dk.) 05.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğine detaylarını canlandırma, serbest dönüş çalışması (10 dk.) Genel Amaç:

- Sporcunun çevresel detayları yaşaması,

- Spora özgü becerisini geliştirdiğinin imgelenmesi, 4.Hafta 08.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, baskı altında (10 dk.) 09.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, iyi, güzel bir

ortam baskı altında (10 dk.) 10.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, kötü,

olumsuz bir ortam baskı altında (10 dk.) 11.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, kendilerinin

hayal ettikleri bir ortam, baskı altında (10 dk.) 12.02.2011

Nefes Egzersizi, (3 dk.)

Dönüş tekniğinde dikkat edilmesi gereken noktaları komutlarla imgeletme, serbest

dönüş çalışması (10 dk.) Genel Amaç:

- Sporcunun imgelemeyi dinamikleştirmesi ve imgelemeyi eyleme koyması,

- Sporcunun yanlışlarının farkına varması ve düzeltebilmesi.